Десислава Лозева-Андонова

 

Позиция:

Член на надзорния съвет

Образование:

 Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий“ – магистър Право. От 2004 г. придобива юридическа правоспособност от Министерство на правосъдието.

Професионална реализация:

От 2007 г. е Член на Съвета на директорите на „Топлофикация Бурас“ ЕАД. От 2006 г. е адвокат, специалист в сферата на гражданското и административното право. Практика в корпоративно и търговско право, облигационно право, данъчно право, заповедно и изпълнително производство, производство по закона за особените залози, енргетика и енергийни ресурси, административно право