ПОД „Топлина“ АД 03.07.2020 г. ППФ „Топлина“ стойност на 1 дял = 1.41848 лв. , УПФ „Топлина“ стойност на 1 дял = 1.4448 лв. , ДПФ „Топлина“ стойност на 1 дял = 1.3858 лв.
Клубна карта

Ползвайте специални отстъпки с Вашата клубна карта от ПОД ТОПЛИНА. За повече информация натиснете тук


Актуално

Уважаеми осигурени лица, уведомяваме Ви че с Решение № 328-ППФ/14.05.2020 г. на Комисията за финансов надзор, са одобрени следните изменения в Правилника за организацията и дейността на Професионален пенсионен фонд „Топлина“: чл.16, ал.2-ал.4; чл.26, ал.1, т.1 и т.2 и чл.54, ал.14. С Решение № 327-УПФ/14.05.2020 г. на Комисията за финансов надзор, са одобрени следните изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд „Топлина“: чл.16, ал.2 - ал.7; чл.26, ал.1, т.1 и т.2 и чл.54, ал.14. Промените във Правилника за организацията и дейността на Професионален пенсионен фонд „Топлина“ и Правилника за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд „Топлина“  са свързани с актуализиране във връзка с настъпили изменения в нормативната уредба на дейността по допълнително пенсионно осигуряване. Запознаване с промените и/или получаване на екземпляр от Правилниците се извършва в сградата на ПОД „Топлина“ АД - гр.София, район “Връбница”, ж.к.Индустриална зона “Орион”, ул.”3020-та” №34, ет.8, понеделник-петък между 09.00ч. и 17.00ч. Обявление за промените в правилниците е публикувано на 21.05.2020 г. във в. "България днес" и в. "24 часа".


Новини
Корекция на дялове за периода 03.09-11.09.2019

За повече информация тук


Приети нови правилници на УПФ “Топлина”, ППФ “Топлина” и ДПФ “Топлина”

За повече информация тук


Приети нови инвестиционни политики на УПФ “Топлина”, ППФ “Топлина” и ДПФ “Топлина”

За повече информация тук


ПартньориИнвестиционен портфейл на УПФ

Инвестиционни инструменти

Дял от портфейла в % (към 30.06.2020г.)

 Ценни книжа по чл.176 ал.1 т.1 от КСО

54.08%

 Корпоративни и общински облигации

8.78%

 Колективни инвестиционни схеми

13.82%

 Акции на БФБ

20.24%

 Инвестиционни имоти

0.83%

 Депозити

0.00%

 Вземания

0.09%

 Разплащателна сметка

2.15%

Повече данни за обема и структурата на портфейла за минали периоди можете да намерите тук

Инвестиционен портфейл на УПФ

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 31.12.2007

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 31.12.2008

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 31.03.2009

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 30.06.2009

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 30.09.2009

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 31.12.2009

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 31.03.2010

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 30.06.2010

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 30.09.2010

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 31.12.2010

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 31.03.2011

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 30.06.2011

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 30.09.2011

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 31.12.2011

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 30.03.2012

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 30.06.2012

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 30.09.2012

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 31.12.2012

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 31.03.2013

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 30.06.2013

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 30.09.2013

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 31.12.2013

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 31.03.2014

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 30.06.2014

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 30.09.2014

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 31.12.2014

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 31.03.2015

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 30.06.2015

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 30.09.2015

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 31.12.2015

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 31.03.2016

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 30.06.2016

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 30.09.2016

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 31.12.2016

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 31.03.2017

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 30.06.2017

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 30.09.2017

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 31.12.2017

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 31.03.2018

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 29.06.2018

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 28.09.2018

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 31.12.2018

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 29.03.2019

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 28.06.2019

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 30.09.2019

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 31.12.2019

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 31.03.2020

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 30.06.2020


Проверка на осигурителните
партиди