ПОД „Топлина“ АД 07.12.2021 г. ППФ „Топлина“ стойност на 1 дял = 1.48324 лв. , УПФ „Топлина“ стойност на 1 дял = 1.51185 лв. , ДПФ „Топлина“ стойност на 1 дял = 1.47024 лв.
Клубна карта

Ползвайте специални отстъпки с Вашата клубна карта от ПОД ТОПЛИНА. За повече информация натиснете тук


Актуално

На основание чл.144, ал.5 от КСО, ПОД „Топлина” АД съобщава, че с Решение № 711-ППФ/ 28.09.2021 г. на Комисията за финансов надзор е одобрен нов Правилник за организацията и дейността на Професионален пенсионен фонд „Топлина“. Промените са свързани с изменения в нормативната уредба. Запознаване с Правилника или получаване на екземпляр от него се извършва в сградата на ПОД „Топлина“ АД- гр. София, район “Връбница”, ж.к. Индустриална зона “Орион”, ул.”3020-та” № 34, ет. 8, понеделник-петък между 09.00 ч. и 17.00 ч. Обявлението за приетия нов Правилник ще бъде публикувано на 30.09.2021 г. във в. "24 часа" и в. "България днес". 

На основание чл.144, ал.5 от КСО, ПОД „Топлина” АД съобщава, че с Решение № 644-УПФ/31.08.2021 г. на Комисията за финансов надзор е одобрен нов Правилник за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд „Топлина“. Промените са свързани с изменения в нормативната уредба. Запознаване с Правилника или получаване на екземпляр от него се извършва в сградата на ПОД „Топлина“ АД- гр.София, район “Връбница”, ж.к. Индустриална зона “Орион”, ул.”3020-та” № 34, ет. 8, понеделник-петък между 09.00 ч. и 17.00 ч. Обявление за промените в правилниците е публикувано на 02.09.2020 г. във в."България днес" и в."24 часа".

С правилниците може да се запознаете и тук.


Новини
Фонд за разсрочени плащания (ФРП)


Уважаеми осигурени лица,

Във връзка с определяне на първото разсрочено плащане имаме удоволствието да Ви съобщим, че управителните органи на Пенсионноосигурително дружество "Топлина" взеха решение за създаване на Фонд за разсрочени плащания "Топлина". Управителните органи на дружеството приеха и правила на ФРП "Топлина", с които може да се запознаете тук:ПартньориИнвестиционен портфейл на УПФ

Инвестиционни инструменти

Дял от портфейла в % (към 30.09.2021г.)

 Ценни книжа по чл.176 ал.1 т.1 от КСО

46.34%

 Корпоративни и общински облигации

6.36%

 Колективни инвестиционни схеми

18.38%

 Акции на БФБ

24.84%

 Инвестиционни имоти

0.72%

 Депозити

0.00%

 Вземания

0.01%

 Разплащателна сметка

3.35%

Повече данни за обема и структурата на портфейла за минали периоди можете да намерите тук

Инвестиционен портфейл на УПФ

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 31.12.2007

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 31.12.2008

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 31.03.2009

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 30.06.2009

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 30.09.2009

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 31.12.2009

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 31.03.2010

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 30.06.2010

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 30.09.2010

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 31.12.2010

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 31.03.2011

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 30.06.2011

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 30.09.2011

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 31.12.2011

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 30.03.2012

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 30.06.2012

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 30.09.2012

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 31.12.2012

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 31.03.2013

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 30.06.2013

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 30.09.2013

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 31.12.2013

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 31.03.2014

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 30.06.2014

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 30.09.2014

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 31.12.2014

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 31.03.2015

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 30.06.2015

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 30.09.2015

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 31.12.2015

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 31.03.2016

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 30.06.2016

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 30.09.2016

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 31.12.2016

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 31.03.2017

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 30.06.2017

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 30.09.2017

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 31.12.2017

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 31.03.2018

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 29.06.2018

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 28.09.2018

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 31.12.2018

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 29.03.2019

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 28.06.2019

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 30.09.2019

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 31.12.2019

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 31.03.2020

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 30.06.2020

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 30.09.2020

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 31.12.2020

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 31.03.2021

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 30.06.2021

Обем и структура на портфейла - УПФ "Топлина" към 30.09.2021


Проверка на осигурителните
партиди