ПОД „Топлина“ АД 03.07.2020 г. ППФ „Топлина“ стойност на 1 дял = 1.41848 лв. , УПФ „Топлина“ стойност на 1 дял = 1.4448 лв. , ДПФ „Топлина“ стойност на 1 дял = 1.3858 лв.
Клубна карта

Ползвайте специални отстъпки с Вашата клубна карта от ПОД ТОПЛИНА. За повече информация натиснете тук


Актуално

Уважаеми осигурени лица, уведомяваме Ви че с Решение № 328-ППФ/14.05.2020 г. на Комисията за финансов надзор, са одобрени следните изменения в Правилника за организацията и дейността на Професионален пенсионен фонд „Топлина“: чл.16, ал.2-ал.4; чл.26, ал.1, т.1 и т.2 и чл.54, ал.14. С Решение № 327-УПФ/14.05.2020 г. на Комисията за финансов надзор, са одобрени следните изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд „Топлина“: чл.16, ал.2 - ал.7; чл.26, ал.1, т.1 и т.2 и чл.54, ал.14. Промените във Правилника за организацията и дейността на Професионален пенсионен фонд „Топлина“ и Правилника за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд „Топлина“  са свързани с актуализиране във връзка с настъпили изменения в нормативната уредба на дейността по допълнително пенсионно осигуряване. Запознаване с промените и/или получаване на екземпляр от Правилниците се извършва в сградата на ПОД „Топлина“ АД - гр.София, район “Връбница”, ж.к.Индустриална зона “Орион”, ул.”3020-та” №34, ет.8, понеделник-петък между 09.00ч. и 17.00ч. Обявление за промените в правилниците е публикувано на 21.05.2020 г. във в. "България днес" и в. "24 часа".


Новини
Корекция на дялове за периода 03.09-11.09.2019

За повече информация тук


Приети нови правилници на УПФ “Топлина”, ППФ “Топлина” и ДПФ “Топлина”

За повече информация тук


Приети нови инвестиционни политики на УПФ “Топлина”, ППФ “Топлина” и ДПФ “Топлина”

За повече информация тук


ПартньориГодишни финансови отчети на УПФ Топлина

Годишен доклад за дейността, доклад на независимия одитор и годишен финансов отчет на УПФ "Топлина" към 31.12.2018 г.

Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати.


Публикуван в ДВ брой 41/18.05.2018

Годишен доклад за дейността, доклад на независимия одитор и годишен финансов отчет на УПФ "Топлина" към 31.12.2017 г.

Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати.


Публикуван в ДВ брой 41/23.05.2017

Годишен доклад за дейността, доклад на независимия одитор и годишен финансов отчет на УПФ "Топлина" към 31.12.2016 г.

Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати.

 


Публикуван в ДВ брой 36/13.05.2016

Годишен доклад за дейността, доклад на независимия одитор и годишен финансов отчет на УПФ "Топлина" към 31.12.2015 г.

Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати.

 


Публикуван в ДВ брой 32/05.05.2015

Годишен доклад за дейността, доклад на независимия одитор и годишен финансов отчет на УПФ "Топлина" към 31.12.2014 г.

 


Публикуван в ДВ брой 41/16.05.2014

Годишен доклад за дейността, доклад на независимия одитор и годишен финансов отчет на УПФ "Топлина" към 31.12.2013 г.

 


Публикуван в ДВ брой 43 от 14.05.2013 г.

Годишен финансов отчет на УПФ "Топлина" за 2012 г.


Публикуван в ДВ брой 39 от 22.05.2012 г.

Годишен финансов отчет на УПФ "Топлина" за 2011 г.

 


Публикуван в ДВ брой 40 от 27.05.2011 г.

Годишен финансов отчет на УПФ "Топлина" за 2010 г.

 


Публикуван в ДВ брой 45 от 15.06.2010 г.

Годишен финансов отчет на УПФ "Топлина" за 2009 г.

 


Публикуван в ДВ брой 36 от 15.05.2009 г.

Годишен финансов отчет на УПФ "Топлина" за 2008 г.

 


Публикуван в ДВ брой 58 от 27.06.2008 г.

Годишен финансов отчет на УПФ "Топлина" за 2007 г.


Проверка на осигурителните
партиди