ПОД „Топлина“ АД 05.12.2019 г. ППФ „Топлина“ стойност на 1 дял = 1.42019 лв. , УПФ „Топлина“ стойност на 1 дял = 1.45684 лв. , ДПФ „Топлина“ стойност на 1 дял = 1.39368 лв.
Клубна карта

Ползвайте специални отстъпки с Вашата клубна карта от ПОД ТОПЛИНА. За повече информация натиснете тук


Актуално

Уважаеми клиенти, на 25.05.2018г започна да се прилага Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на личните данни на физическите лица, правата по отношение на тези данни и тяхното свободно движение в ЕС. ПОД „Топлина“ АД се стреми да да гарантира сигурността на субектите на лични данни чрез система от технически, организационни и функционални мерки. Дружеството е сертифицирано по ISO/IEC 27001:2013 относно управление сигурността на информацията. За повече информация,както и за да се запознаете с нашите документи по защита на личните данни натиснете тук


Новини
Корекция на дялове за периода 03.09-11.09.2019

За повече информация тук


Приети нови правилници на УПФ “Топлина”, ППФ “Топлина” и ДПФ “Топлина”

За повече информация тук


Приети нови инвестиционни политики на УПФ “Топлина”, ППФ “Топлина” и ДПФ “Топлина”

За повече информация тук


ПартньориГодишни финансови отчети на ППФ Топлина

Годишен доклад за дейността, доклад на независимия одитор и годишен финансов отчет на ППФ "Топлина" към 31.12.2018 г.

Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати.


Публикуван в ДВ брой 41/18.05.2018

Годишен доклад за дейността, доклад на независимия одитор и годишен финансов отчет на ППФ "Топлина" към 31.12.2017 г.

Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати.


Публикуван в ДВ брой 41/23.05.2017

Годишен доклад за дейността, доклад на независимия одитор и годишен финансов отчет на ППФ "Топлина" към 31.12.2016 г.

Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати.

 


Публикуван в ДВ брой 36/13.05.2016

Годишен доклад за дейността, доклад на независимия одитор и годишен финансов отчет на ППФ "Топлина" към 31.12.2015 г.

Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати.

 


Публикуван в ДВ брой 32/05.05.2015

Годишен доклад за дейността, доклад на независимия одитор и годишен финансов отчет на ППФ "Топлина" към 31.12.2014 г.

 


Публикуван в ДВ брой 41/16.05.2014

Годишен доклад за дейността, доклад на независимия одитор и годишен финансов отчет на ППФ "Топлина" към 31.12.2013 г.

 


Публикуван в ДВ брой 43 от 14.05.2013 г.

Годишен финансов отчет на ППФ "Топлина" за 2012 г.

 


Публикуван в ДВ брой 39 от 22.05.2012 г.

Годишен финансов отчет на ППФ "Топлина" за 2011 г.

  


 Публикуван в ДВ брой 40 от 27.05.2011 г.

Годишен финансов отчет на ППФ "Топлина" за 2010 г.

 


Публикуван в ДВ брой 45 от 15.06.2010 г.

Годишен финансов отчет на ППФ "Топлина" за 2009 г.

 


Публикуван в ДВ брой 36 от 15.05.2009 г.

Годишен финансов отчет на ППФ "Топлина" за 2008 г.

 


Публикуван в ДВ брой 58 от 27.06.2008 г.

Годишен финансов отчет на ППФ "Топлина" за 2007 г.


Проверка на осигурителните
партиди