ПОД „Топлина“ АД 03.04.2020 г. ППФ „Топлина“ стойност на 1 дял = 1.39909 лв. , УПФ „Топлина“ стойност на 1 дял = 1.41163 лв. , ДПФ „Топлина“ стойност на 1 дял = 1.3574 лв.
Клубна карта

Ползвайте специални отстъпки с Вашата клубна карта от ПОД ТОПЛИНА. За повече информация натиснете тук


Актуално

Уважаеми клиенти, на 25.05.2018г започна да се прилага Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на личните данни на физическите лица, правата по отношение на тези данни и тяхното свободно движение в ЕС. ПОД „Топлина“ АД се стреми да да гарантира сигурността на субектите на лични данни чрез система от технически, организационни и функционални мерки. Дружеството е сертифицирано по ISO/IEC 27001:2013 относно управление сигурността на информацията. За повече информация,както и за да се запознаете с нашите документи по защита на личните данни натиснете тук


Новини
Корекция на дялове за периода 03.09-11.09.2019

За повече информация тук


Приети нови правилници на УПФ “Топлина”, ППФ “Топлина” и ДПФ “Топлина”

За повече информация тук


Приети нови инвестиционни политики на УПФ “Топлина”, ППФ “Топлина” и ДПФ “Топлина”

За повече информация тук


ПартньориИнвестиционен портфейл на ППФ

Инвестиционни инструменти

Дял от портфейла в % (към 31.12.2019г.)

Ценни книжа по чл.176 ал.1 т.1 от КСО

39.55%

Корпоративни и общински облигации

9.00%

Колективни инвестиционни схеми

15.09%

Акции на БФБ

27.67%

Инвестиционни имоти

1.93%

Депозити

0.00%

Вземания

0.11%

Разплащателна сметка

6.65%

 


Повече данни за обема и структурата на портфейла за минали периоди можете да намерите тук

Инвестиционни инструменти Дял от портфейла в % (към 31.12.2012г.)
Ценни книжа по чл.176 ал.1 т.1 и т.11 на КСО 42.92%
Корпоративни облигации 16.46%
Колективни инвестиционни схеми 11.30%
Акции на БФБ 0.89%
Инвестиционни имоти 3.46%
Депозити 24.34%
Разплащателна сметка 0.62%

Инвестиционен портфейл на УПФ

Инвестиционни инструменти

Дял от портфейла в % (към 31.12.2019г.)

 Ценни книжа по чл.176 ал.1 т.1 от КСО

51.14%

 Корпоративни и общински облигации

10.01%

 Колективни инвестиционни схеми

14.30%

 Акции на БФБ

21.28%

 Инвестиционни имоти

0.87%

 Депозити

0.00%

 Вземания

0.09%

 Разплащателна сметка

2.31%

Повече данни за обема и структурата на портфейла за минали периоди можете да намерите тук


Инвестиционен портфейл на ДПФ

Инвестиционни инструменти

Дял от портфейла в % (към 31.12.2019г.)

Ценни книжа по чл.176 ал.1 т.1 от КСО

24.18%

Корпоративни и общински облигации

9.93%

Колективни инвестиционни схеми

23.60%

Акции на БФБ

31.14%

Инвестиционни имоти

6.22%

Депозити

0.00%

Вземания

0.13%

Разплащателна сметка

4.80%Повече данни за обема и структурата на портфейла за минали периоди можете да намерите тук


Проверка на осигурителните
партиди