ПОД „Топлина“ АД 13.12.2019 г. ППФ „Топлина“ стойност на 1 дял = 1.42134 лв. , УПФ „Топлина“ стойност на 1 дял = 1.46118 лв. , ДПФ „Топлина“ стойност на 1 дял = 1.39438 лв.
Клубна карта

Ползвайте специални отстъпки с Вашата клубна карта от ПОД ТОПЛИНА. За повече информация натиснете тук


Актуално

Уважаеми клиенти, на 25.05.2018г започна да се прилага Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на личните данни на физическите лица, правата по отношение на тези данни и тяхното свободно движение в ЕС. ПОД „Топлина“ АД се стреми да да гарантира сигурността на субектите на лични данни чрез система от технически, организационни и функционални мерки. Дружеството е сертифицирано по ISO/IEC 27001:2013 относно управление сигурността на информацията. За повече информация,както и за да се запознаете с нашите документи по защита на личните данни натиснете тук


Новини
Корекция на дялове за периода 03.09-11.09.2019

За повече информация тук


Приети нови правилници на УПФ “Топлина”, ППФ “Топлина” и ДПФ “Топлина”

За повече информация тук


Приети нови инвестиционни политики на УПФ “Топлина”, ППФ “Топлина” и ДПФ “Топлина”

За повече информация тук


ПартньориИнвестиционен портфейл на ППФ

Инвестиционни инструменти

Дял от портфейла в % (към 30.09.2019г.)

Ценни книжа по чл.176 ал.1 т.1 от КСО

44.28%

Корпоративни и общински облигации

9.88%

Колективни инвестиционни схеми

14.93%

Акции на БФБ

27.52%

Инвестиционни имоти

1.86%

Депозити

0.00%

Вземания

0.58%

Разплащателна сметка

0.95%

 


Повече данни за обема и структурата на портфейла за минали периоди можете да намерите тук

Инвестиционни инструменти Дял от портфейла в % (към 31.12.2012г.)
Ценни книжа по чл.176 ал.1 т.1 и т.11 на КСО 42.92%
Корпоративни облигации 16.46%
Колективни инвестиционни схеми 11.30%
Акции на БФБ 0.89%
Инвестиционни имоти 3.46%
Депозити 24.34%
Разплащателна сметка 0.62%

Инвестиционен портфейл на УПФ

Инвестиционни инструменти

Дял от портфейла в % (към 30.09.2019г.)

 Ценни книжа по чл.176 ал.1 т.1 от КСО

51.47%

 Корпоративни и общински облигации

9.31%

 Колективни инвестиционни схеми

14.73%

 Акции на БФБ

21.08%

 Инвестиционни имоти

0.91%

 Депозити

0.00%

 Вземания

0.21%

 Разплащателна сметка

2.29%

Повече данни за обема и структурата на портфейла за минали периоди можете да намерите тук


Инвестиционен портфейл на ДПФ

Инвестиционни инструменти

Дял от портфейла в % (към 30.09.2019г.)

Ценни книжа по чл.176 ал.1 т.1 от КСО

22.53%

Корпоративни и общински облигации

10.02%

Колективни инвестиционни схеми

22.56%

Акции на БФБ

30.63%

Инвестиционни имоти

6.21%

Депозити

0.00%

Вземания

1.84%

Разплащателна сметка

6.21%Повече данни за обема и структурата на портфейла за минали периоди можете да намерите тук


Проверка на осигурителните
партиди