ПОД „Топлина“ АД 18.02.2020 г. ППФ „Топлина“ стойност на 1 дял = 1.44662 лв. , УПФ „Топлина“ стойност на 1 дял = 1.49002 лв. , ДПФ „Топлина“ стойност на 1 дял = 1.41999 лв.
Клубна карта

Ползвайте специални отстъпки с Вашата клубна карта от ПОД ТОПЛИНА. За повече информация натиснете тук


Актуално

Уважаеми клиенти, на 25.05.2018г започна да се прилага Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на личните данни на физическите лица, правата по отношение на тези данни и тяхното свободно движение в ЕС. ПОД „Топлина“ АД се стреми да да гарантира сигурността на субектите на лични данни чрез система от технически, организационни и функционални мерки. Дружеството е сертифицирано по ISO/IEC 27001:2013 относно управление сигурността на информацията. За повече информация,както и за да се запознаете с нашите документи по защита на личните данни натиснете тук


Новини
Корекция на дялове за периода 03.09-11.09.2019

За повече информация тук


Приети нови правилници на УПФ “Топлина”, ППФ “Топлина” и ДПФ “Топлина”

За повече информация тук


Приети нови инвестиционни политики на УПФ “Топлина”, ППФ “Топлина” и ДПФ “Топлина”

За повече информация тук


ПартньориМесец Година
Дата ППФ УПФ ДПФ
03.02.2020 1.4406 1.48102 1.41513
04.02.2020 1.44104 1.48136 1.41535
05.02.2020 1.44099 1.4812 1.41489
06.02.2020 1.44087 1.48212 1.41474
07.02.2020 1.44103 1.48331 1.41497
10.02.2020 1.44176 1.48413 1.41532
11.02.2020 1.44402 1.48552 1.41694
12.02.2020 1.44561 1.48735 1.41767
13.02.2020 1.44506 1.48786 1.41768
14.02.2020 1.44548 1.49055 1.41783
17.02.2020 1.44593 1.49086 1.41845
18.02.2020 1.44662 1.49002 1.41999
 
* Информация за стойността на дяловете на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОД "Топлина" АД , за последния работен ден на всеки месец може да намерите във вестник "24 часа", в броя от 3-тия ден на следващия месец.
Проверка на осигурителните
партиди