Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД е учредено на 24.01.2006 г.

null Защо да се осигурявате в Доброволен пенсионен фонд "Топлина"

Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване дава възможност за дългосрочно спестяване на средства


То е изцяло доброволно по отношение на това дали да се осигурявате, в какъв размер и за какъв период от време да правите вноски. Осигуряването в доброволен пенсионен фонд е добра възможност за всеки, който желае да получава допълнителен доход за времето след излизане от работоспособна възраст, като в същото време има свободата да ползва при необходимост натрупаните средства по всяко време преди това. Осигуряването в доброволен фонд дава възможност за дългосрочно спестяване, използвайки предимствата на капиталовото управление на средствата, с цел генериране на доход и допълване на пенсията, изплащана от държавното обществено осигуряване и универсалния пенсионен фонд след пенсиониране.

Осигуряването в доброволен пенсионен фонд може да бъде:

 • с лични вноски;
 • с вноски от работодател;
 • с вноски от друг осигурител в полза на трето лице.

ПРЕДИМСТВА от осигуряванетето в доброволен пенсионен фонд

 • осигуряването в ДПФ може да запази стандарта на живота Ви след пенсиониране;
 • размерът и периодичността на вноските се определят от лицето и могат да бъдат променяни по всяко време;
 • данъчни облекчения - направените лични вноски в доброволен пенсионен фонд, в размер до 10% от годишната данъчната основа са освободени от данък върху дохода;
 • реализираният доход от инвестиране на средствата се натрупва по индивидуалните партиди на осигурените лица и не се облага с данък общ доход;
 • изтегляне по всяко време на част или на пълния размер на средствата по индивидуалната партида от лични вноски;
 • сумите се онаследяват в пълен размер от наследниците по закон или от избрани ползващи лица, посочени в осигурителния договор;
 • натрупаните средства по индивидуалната партида не подлежат на принудително изпълнение и запор;
 • средствата, натрупани във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, могат да бъдат прехвърляни в друг съответен доброволен пенсионен фонд по желание на осигуреното лице.