Responsive Image

Годишен доклад за дейността, доклад на независимия одитор и годишен финансов отчет на ФРП "Топлина" към 31.12.2022 г.

Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати.

Прочети
Responsive Image

Годишен доклад за дейността, доклад на независимия одитор и годишен финансов отчет на ФРП "Топлина" към 31.12.2021 г.

Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати.

Прочети