Нормативна уредба

Закони и подзаконови нормативни актове; Правилници за дайността на фондовете; Политика за интегрирането на рисковете за устойчивостта в процеса си на вземане на инвестиционни решения и др.

Icon Image

Закони и подзаконови нормативни актове

Кодекс за социално осигуряване, Кодекс на труда и другите закони, наредби и инструкции касаещи осигурените лица и дейността на фондовете.

Прочети повече
Icon Image

Защита на личните данни

Правилник за обработка на личните данни; Заявление за корекция на лични данни; Политики за бисквитките и други свързани документи.

Прочети повече
Icon Image

Регламент (ЕС) 2019/2088

Публично оповестяване на информация във връзка с устойчивостта на сектора на финансовите услуги в съответствие с изискванията на регламента.

Прочети повече
Icon Image

Правилници

Правилник за организацията и дейността на:
УПФ "Топлина", ППФ "Топлина", ДПФ "Топлинна, ФИПП и ФРП "Топлина".

Прочети повече
Icon Image

Политики и процедури

Политика за интегрирането на рисковете за устойчивостта в процеса си на вземане на инвестиционни решения на ПОД "Топлина" АД, Политиката за формиране на възнагражденията.

Прочети повече
Icon Image

Образци на документи

Молба-заявление; Образец на Договор; Заявление за промяна на участие; Заявление за достъп до лични данни и др.

Прочети повече