Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД е учредено на 24.01.2006 г.

Промените са свързани с изменения в нормативната уредба.
Обявлението за приетия нов Правилник ще бъде публикувано на 30.09.2021 г. във в. "24 часа" и в. "България днес".
Промените са свързани с изменения в нормативната уредба.

КОРЕКЦИИ НА ДЯЛОВЕ ЗА МИНАЛИ ПЕРИОДИ

Тук може да намерите информация за корекция в стойността на дял на фондовете, управлявани от ПОД "Топлина" – за периода от 2008 година до днес