Заявления

Заявление за упражняване на пенсионни права от УПФ

- - - - - - - - -

Заявление за промяна на участие и прехвърляне на натрупаните суми по индивидуалната партида в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване

Заявление за прехвърляне на средства в индивидуалната партида от един в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване

​​​​​Основна информация за осигурените лица в ППФ "Топлина" при промяна на участие

Основна информация за осигурените лица в ППФ "Топлина" при участие

Основна информация за осигурените лица в УПФ "Топлина" при промяна на участие

Основна информация за осигурените лица в УПФ "Топлина" при участие

Основна информация за лицата, желаещи да възобновят осигуряването си в УПФ "Топлина"

Основна информация за осигурените лица в ДПФ "Топлина" при прехвърляне

Искане за оттегляне на заявление за промяна на учасие / заявление за прехвърляне

- - - - - - - - -

Образец на заявление за участие в професионален пенсионен фонд

Образец на заявление за участие в универсален пенсионен фонд

Образец на заявление за възобновяване на осигуряването в универсален пенсионен фонд

- - - - - - - - -
Заявление за пряка преносимост на лични данни

Заявление за оттегляне на съгласие

Заявление за изтриване на лични данни

Заявление за достъп до лични данни

Заявление за Възражение срещу обработване на лични данни

Договори

Образец на Договор за ДЗПО в УПФ "Топлина"

Образец на Договор за ДЗПО в ППФ "Топлина"

Образец на Договор за ДДПО с лични вноски в ДПФ "Топлина"

Образец на Договор за ДДПО с вноски от работодател в ДПФ "Топлина"

Образец на Договор за ДДПО с вноски от друг осигурител в полза на трето лице в ДПФ "Топлина"

Образец на Договор за ДДПО при прехвърляне на средства, натрупани от работодателски вноски, от друг пенсионен фонд

Образец на Договор за изплащане на Допълнителна пожизнена пенсия без допълнителни условия от ФИПП "Топлина"

Образец на Договор за изплащане на Допълнителна пожизнена пенсия за старост с период на гарантирано изплащане от ФИПП "Топлина"

Образец на Договор за изплащане на Допълнителна пожизнена пенсия за старост, включваща разсрочено изплащане до навършване на избраната от пенсионера възраст от ФИПП "Топлина"

Образец на Договор за разсрочено плащане от фонд за разсрочени плащания "Топлина"

Образец на Договор за разсрочено изплащане на средства от издивидуалната партида на осигурено лице в УПФ "Топлина"

Нормативна уредба

Закони и подзаконови нормативни актове; Правилници за дайността на фондовете; Политика за интегрирането на рисковете за устойчивостта в процеса си на вземане на инвестиционни решения и др.

Icon Image

Закони и подзаконови нормативни актове

Кодекс за социално осигуряване, Кодекс на труда и другите закони, наредби и инструкции касаещи осигурените лица и дейността на фондовете.

Прочети повече
Icon Image

Защита на личните данни

Правилник за обработка на личните данни; Заявление за корекция на лични данни; Политики за бисквитките и други свързани документи.

Прочети повече
Icon Image

Регламент (ЕС) 2019/2088

Публично оповестяване на информация във връзка с устойчивостта на сектора на финансовите услуги в съответствие с изискванията на регламента.

Прочети повече
Icon Image

Правилници

Правилник за организацията и дейността на:
​​​​​​​УПФ Топлина, ППФ Топлина и ДПФ Топлинна.

Прочети повече
Icon Image

Политики и процедури

Политика за интегрирането на рисковете за устойчивостта в процеса си на вземане на инвестиционни решения на ПОД Топлина АД, Политиката за формиране на възнагражденията.

Прочети повече
Icon Image

Образци на документи

Молба-заявление; Образец на Договор; Заявление за промяна на участие; Заявление за достъп до лични данни и др.

Прочети повече