Корекции на дялове за 01.10.2021 г.

Поради допусната грешка при изчисляване на цената на емисия акции на Булленд Инвестмънт АДСИЦ на дата 05.10.2021г. за счетоводен ден 01.10.2021г. в двата фонда е променена стойността на един дял както следва:

 • Стойността на един дял на УПФ Топлина за 01.10.2021г. от 1,51707лв. на 1,51913лв., разлика от 0,136%
 • Стойността на един дял на ППФ Топлина за 01.10.2021г. от 1,48562лв. на 1,49238лв., разлика от 0,455%

Корекции на дялове за 11.06.2021 г.

Поради допусната грешка при изчисляване на цената на емисия права на Еврохолд България АД на дата 11.06.2021 г. за счетоводен ден 10.06.2021 г. в трите фонда е променена стойността на един дял както следва:

 • Стойността на един дял на УПФ Топлина за 11.06.2021г. от 1,52210лв. на 1,52002лв., разлика от -0,136%
 • Стойността на един дял на ППФ Топлина за 11.06.2021г. от 1,49173лв. на 1,48964лв., разлика от -0.14%
 • Стойността на един дял на ДПФ Топлина за 11.06.2021г. от 1,49407лв. на 1,49151лв., разлика от -0.17%

Корекции на дялове за датите от 03.09.2019 до 11.09.2019 г.

Поради допусната грешка при изчисляване на цената на Би Джи Ай Груп АД-София за периода от 03.09.2019 г. (счетоводна дата 02.09.2019) до 11.09.2019 г. (счетоводна дата 10.09.2019) в трите фонда е променена стойността на един дял както следва:

 • стойност на 1 дял на УПФ „Топлина” за 03.09.2019 г. от 1,47054 лв на 1,46995 лв, разлика от -0,04% ;
 • стойност на 1 дял на ППФ „Топлина” за 03.09.2019 г. от 1,42967 лв на 1,42796 лв, разлика от -0,12% ;
 • стойност на 1 дял на ДПФ „Топлина” за 03.09.2019 г. от 1,41051 лв на 1,40425 лв, разлика от -0,44% .
 • стойност на 1 дял на УПФ „Топлина” за 04.09.2019 г. от 1,47147 лв на 1,47089 лв ;
 • стойност на 1 дял на ППФ „Топлина” за 04.09.2019 г. от 1,42946 лв на 1,42775 лв ;
 • стойност на 1 дял на ДПФ „Топлина” за 04.09.2019 г. от 1,41003 лв на 1,40377 лв .
 • стойност на 1 дял на УПФ „Топлина” за 05.09.2019 г. от 1,47145 лв на 1,47086 лв ;
 • стойност на 1 дял на ППФ „Топлина” за 05.09.2019 г. от 1,42981 лв на 1,4281 лв ;
 • стойност на 1 дял на ДПФ „Топлина” за 05.09.2019 г. от 1,41144 лв на 1,40518 лв .
 • стойност на 1 дял на УПФ „Топлина” за 09.09.2019 г. от 1,47003 лв на 1,46944 лв ;
 • стойност на 1 дял на ППФ „Топлина” за 09.09.2019 г. от 1,42926 лв на 1,42754 лв ;
 • стойност на 1 дял на ДПФ „Топлина” за 09.09.2019 г. от 1,41129 лв на 1,40503 лв .
 • стойност на 1 дял на УПФ „Топлина” за 10.09.2019 г. от 1,46659 лв на 1,466 лв ;
 • стойност на 1 дял на ППФ „Топлина” за 10.09.2019 г. от 1,42891 лв на 1,4272 лв ;
 • стойност на 1 дял на ДПФ „Топлина” за 10.09.2019 г. от 1,41085 лв на 1,40458 лв .
 • стойност на 1 дял на УПФ „Топлина” за 11.09.2019 г. от 1,46659 лв на 1,46514 лв ;
 • стойност на 1 дял на ППФ „Топлина” за 11.09.2019 г. от 1,42891 лв на 1,4271 лв ;
 • стойност на 1 дял на ДПФ „Топлина” за 11.09.2019 г. от 1,41085 лв на 1,40468 лв .

Корекции на дялове за 04.01.2017 г.

Поради допусната техническа грешка при определянето на нетната стойност на активите за 03.01.2017 г. в УПФ "Топлина" е променена стойността на един дял както следва:

 • стойността на един дял на УПФ „Топлина” за 04.01.2017 г. - стара стойност 1.33307 лв., нова стойност 1.33300 лв. Разликата е в размер на 0.00007, което е с отклонение по-малко от 0.05% от действителната стойност.