Корекции на дялове за 01.04.2024 г.

Поради допусната грешка при определяне на нетната стойност на активите в УПФ „Топлина“ и в ППФ „Топлина“ за дата 01.04.2024 г., са извършени корекции, както следва:
 • Стойността на един дял на ППФ Топлина за  01.04.2024 г.     от        1.57073 лв.     на          1.59029 лв.                oтклонение      1.245%
 • Стойността на един дял на УПФ Топлина за  01.04.2024 г.      от        1.57074 лв.     на          1.57180 лв.                oтклонение      0.067%

Корекции на дялове за датите от 30.08.2022 до 09.09.2022 г.

Поради допусната грешка при определяне на нетната стойност на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване в периода 30.08.2022-09.09.2022 е променена стойността на един дял както следва:

 • Стойността на един дял на ППФ Топлина за   30.8.2022 г.        от           1.41605 лв.        на           1.41500 лв.                oтклонение      -0.074%
 • Стойността на един дял на ППФ Топлина за   31.8.2022 г.        от           1.41346 лв.        на           1.41250 лв.                oтклонение      -0.068%
 • Стойността на един дял на ППФ Топлина за   1.9.2022 г.           от           1.41488 лв.        на           1.41390 лв.                oтклонение      -0.069%
 • Стойността на един дял на ППФ Топлина за   2.9.2022 г            от           1.41359 лв.        на           1.41214 лв.                oтклонение      -0.103%
 • Стойността на един дял на ППФ Топлина за   5.9.2022 г.           от           1.41184 лв.        на           1.41187 лв.                oтклонение      0.002%
 • Стойността на един дял на ППФ Топлина за   7.9.2022 г.           от           1.41212 лв.        на           1.41211 лв.                oтклонение      -0.001%
 • Стойността на един дял на ППФ Топлина за   8.9.2022 г.           от           1.41212 лв.        на           1.41211 лв.                oтклонение      -0.001%
 • Стойността на един дял на ППФ Топлина за   9.9.2022 г.           от           1.41212 лв.        на           1.40926 лв.                oтклонение      -0.203%

 • Стойността на един дял на УПФ Топлина за   30.8.2022 г.        от           1.42032 лв.        на           1.41974 лв.                oтклонение      -0.041%
 • Стойността на един дял на УПФ Топлина за   31.8.2022 г.        от           1.41649 лв.        на           1.41585 лв.                oтклонение      -0.045%
 • Стойността на един дял на УПФ Топлина за   1.9.2022 г.           от           1.41580 лв.        на           1.41514 лв.                oтклонение      -0.047%
 • Стойността на един дял на УПФ Топлина за   2.9.2022 г            от           1.41461 лв.        на           1.41396 лв.                oтклонение      -0.046%
 • Стойността на един дял на УПФ Топлина за   5.9.2022 г.           от           1.41477 лв.        на           1.41478 лв.                oтклонение      0.001%
 • Стойността на един дял на УПФ Топлина за   7.9.2022 г.           от           1.41450 лв.        на           1.41450 лв.                oтклонение      0.000%
 • Стойността на един дял на УПФ Топлина за   8.9.2022 г.           от           1.41450 лв.        на           1.41427 лв.                oтклонение      -0.016%
 • Стойността на един дял на УПФ Топлина за   9.9.2022 г.           от           1.41450 лв.        на           1.41198 лв.                oтклонение      -0.178%

Корекции на дялове за 01.10.2021 г.

Поради допусната грешка при изчисляване на цената на емисия акции на Булленд Инвестмънт АДСИЦ на дата 05.10.2021г. за счетоводен ден 01.10.2021г. в двата фонда е променена стойността на един дял както следва:

 • Стойността на един дял на УПФ Топлина за 01.10.2021г. от 1,51707лв. на 1,51913лв., разлика от 0,136%
 • Стойността на един дял на ППФ Топлина за 01.10.2021г. от 1,48562лв. на 1,49238лв., разлика от 0,455%

Корекции на дялове за 11.06.2021 г.

Поради допусната грешка при изчисляване на цената на емисия права на Еврохолд България АД на дата 11.06.2021 г. за счетоводен ден 10.06.2021 г. в трите фонда е променена стойността на един дял както следва:

 • Стойността на един дял на УПФ Топлина за 11.06.2021г. от 1,52210лв. на 1,52002лв., разлика от -0,136%
 • Стойността на един дял на ППФ Топлина за 11.06.2021г. от 1,49173лв. на 1,48964лв., разлика от -0.14%
 • Стойността на един дял на ДПФ Топлина за 11.06.2021г. от 1,49407лв. на 1,49151лв., разлика от -0.17%