Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД е учредено на 24.01.2006 г.