Управление


Дружеството е с двустепенна система за управление.

Надзорен съвет:
    Десислава Вълчкова Лозева-Андонова - Председател;
    Пламен Петров Неделчев - Заместник-председател;
    Красимира Костова Дичева - Независим член.

Управителен съвет:
    Георги Петров Личев - Председател;
    Силвия Тенчева Габровска - Заместник-председател;
    Ваня Койчева Милчева - Член.

Дружеството се представлява от Председателя на УС Георги Личев и Заместник-председателя Силвия Габровска винаги заедно.

Акционери


 

  Наименование Дял
1 "ЕЛ ЕМ ИМПЕКС" ЕООД  47.80%
2 "ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС" АД  9.88%
3 "ТОПЛОФИКАЦИЯ ВРАЦА" ЕАД  9.71%
4  "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" ЕАД  9.93%
5 "БРИКЕЛ" ЕАД  4.35%
6 "СА.И.Е" ЕООД  9.16%
7
„ДИДЖИТАЛСЪРВИС“ ЕООД
 3.74%
8 "АМБРИХ" АД ("СТИМЕРГ" АД)  2.17%
9  "ПРИБОР ИНВЕСТ" ЕООД  2.17%
10 "ОЗК ЗАСТРАХОВАНЕ" АД  1.09%