Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД е учредено на 24.01.2006 г.

Обявлението за приетия нов Правилник ще бъде публикувано на 30.09.2021 г. във в. "24 часа" и в. "България днес".
Промените са свързани с изменения в нормативната уредба.
Запознаване с промените и/или получаване на екземпляр от Инвестиционната политика се извършва в сградата на ПОД „Топлина“ АД- гр.София, район “Връбница”, ж.к. Индустриална зона “Орион”, ул.”3020-та” № 34, ет. 8, понеделник-петък между 09.00 ч. и 17.00 ч.

С измененията може да се запознаете чрез направени публикации на 01.09.2021г. във вестниците „24-часа“ и „България днес“.

КОРЕКЦИИ НА ДЯЛОВЕ ЗА МИНАЛИ ПЕРИОДИ

Тук може да намерите информация за корекция в стойността на дял на фондовете, управлявани от ПОД "Топлина" – за периода от 2008 година до днес