Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД е учредено на 24.01.2006 г.

Приети изменения и допълнения в Правилата на ФИПП„Топлина“ и ФРП „Топлина“

Уважаеми клиенти, информираме Ви, че са приети изменения и допълнения в Правилата на Фонд за изплащане на пожизнени пенсии „Топлина“ и Правилата на Фонд за разсрочени плащания „Топлина“, които са в сила от 27.04.2023 г.  Актуалните образци на документи, свързани с посочените изменения, са публикувани на интернет страницата на дружеството.

Можете да се запознаете с измененията и допълненията в посочените документи  тук в сайта.

КОРЕКЦИИ НА ДЯЛОВЕ ЗА МИНАЛИ ПЕРИОДИ

Тук може да намерите информация за корекция в стойността на дял на фондовете, управлявани от ПОД "Топлина" – за периода от 2008 година до днес