Десислава Вълчкова Лозева-Андонова

Позиция:
Член на надзорния съвет и Председател на надзорния съвет

Образование:
Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий“ – магистър Право. От 2004 г. придобива юридическа правоспособност от Министерство на правосъдието.

Професионална реализация:
От 2007 г. е Член на Съвета на директорите на „Топлофикация Бурас“ ЕАД.

От 2006 г. е адвокат, специалист в сферата на гражданското и административното право. Практика в корпоративно и търговско право, облигационно право, данъчно право, заповедно и изпълнително производство, производство по закона за особените залози, енргетика и енергийни ресурси, административно право

Управление


Дружеството е с двустепенна система за управление.

Надзорен съвет:
    Десислава Вълчкова Лозева-Андонова - Председател;
    Пламен Петров Неделчев - Заместник-председател;
    Красимира Костова Дичева - Независим член.

Управителен съвет:
    Георги Петров Личев - Председател;
    Силвия Тенчева Габровска - Заместник-председател;
    Ваня Койчева Милчева - Член.

Дружеството се представлява от Председателя на УС Георги Личев и Заместник-председателя Силвия Габровска винаги заедно.