Ваня Койчева Милчева

Позиция:
Член на Управителния съвет

Образование:
Право и финанси със степен магистър в УНСС.
Член на Софийска адвокатска колегия

Професионална реализация:
Работи като адвокат на свободна практика

Управление


Дружеството е с двустепенна система за управление.

Надзорен съвет:
    Златко Александров Анков - Председател;
    Радослав Иванов Михайлов - Заместник-председател;
    Симеон Димитров Молеров - Независим член.

Управителен съвет:
    Георги Петров Личев - Председател;
    Силвия Тенчева Габровска - Заместник-председател;
    Ваня Койчева Милчева - Член.

Дружеството се представлява от Председателя на УС Георги Личев и Заместник-председателя Силвия Габровска винаги заедно.