Симеон Димитров Молеров

Позиция:
Член на надзорния съвет

Образование:
Университет за национално и световно стопанство - София, с образователно – квалификационна степен „Бакалавър“ по Макроикономика. 
През 2004 г., придобива магистърска степен по „Макроикономика” в същия университет. 
През 2005 г. придобива специалност по „Борси и борсово посредничество“ към Свободния факултет на УНСС, с квалификация борсов специалист.

Професионална реализация:
Г-н Молеров ма дългогодишен опит в сферата на инвестициите и финансовите пазари, в областта на продажбите и вътрешния контрол на дейността на инвестиционните посредници, както и нормативното съответствие и мерките срещу изпиране на пари.

Управление


Дружеството е с двустепенна система за управление.

Надзорен съвет:
    Златко Александров Анков - Председател;
    Радослав Иванов Михайлов - Заместник-председател;
    Симеон Димитров Молеров - Независим член.

Управителен съвет:
    Георги Петров Личев - Председател;
    Силвия Тенчева Габровска - Заместник-председател;
    Ваня Койчева Милчева - Член.

Дружеството се представлява от Председателя на УС Георги Личев и Заместник-председателя Силвия Габровска винаги заедно.