Златко Александров Анков

Позиция:
Член на надзорния съвет и Председател на надзорния съвет

Образование:
Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Велико Търново, с образователно – квалификационна степен „Бакалавър“ по специалност „Икономика“. 
През 2011 год., придобива магистърска степен по специалност „Бизнес администрация” с професионална квалификация „Стопанско управление“ в Международно висше бизнес училище“, гр. Ботевград.

Професионална реализация:
Г-н Анков има дългогодишен опит в сферата на продажбите в областта на допълнителното пенсионно осигуряване.

Управление


Дружеството е с двустепенна система за управление.

Надзорен съвет:
    Златко Александров Анков - Председател;
    Радослав Иванов Михайлов - Заместник-председател;
    Симеон Димитров Молеров - Независим член.

Управителен съвет:
    Георги Петров Личев - Председател;
    Силвия Тенчева Габровска - Заместник-председател;
    Ваня Койчева Милчева - Член.

Дружеството се представлява от Председателя на УС Георги Личев и Заместник-председателя Силвия Габровска винаги заедно.