Радослав Иванов Михайлов

Позиция:
Член на надзорния съвет и Заместник-председател на надзорния съвет

Образование:
През 1994 год. е завършил ВМЕИ – Варна (ТУ-Варна) по специалност „Топлинна и масообменна техника в химическата промишленост“, с образователно-квалификационна степен „Машинен инженер”.

Професионална реализация:
Г-н Михайлов има дългогодишен опит в областта на енергетиката. От 2013 година г-н Михайлов е член на Съвета на директорите и представляващ „Топлофикация Враца“ АД.

Управление


Дружеството е с двустепенна система за управление.

Надзорен съвет:
    Златко Александров Анков - Председател;
    Радослав Иванов Михайлов - Заместник-председател;
    Симеон Димитров Молеров - Независим член.

Управителен съвет:
    Георги Петров Личев - Председател;
    Силвия Тенчева Габровска - Заместник-председател;
    Ваня Койчева Милчева - Член.

Дружеството се представлява от Председателя на УС Георги Личев и Заместник-председателя Силвия Габровска винаги заедно.