Красимира Костова Дичева

Позиция:
Член на надзорния съвет

Образование:
Право със степен Магистър в УНСС и
Магистър - Финанси във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”.
Член на софийска адвокатска колегия.

Професионална реализация:
Работи като адвокат на свободна практика.

Управление


Дружеството е с двустепенна система за управление.

Надзорен съвет:
    Десислава Вълчкова Лозева-Андонова - Председател;
    Пламен Петров Неделчев - Заместник-председател;
    Красимира Костова Дичева - Независим член.

Управителен съвет:
    Георги Петров Личев - Председател;
    Силвия Тенчева Габровска - Заместник-председател;
    Ваня Койчева Милчева - Член.

Дружеството се представлява от Председателя на УС Георги Личев и Заместник-председателя Силвия Габровска винаги заедно.