Силвия Тенчева Габровска

Позиция:
Заместник председател на УС

Образование и обучение:
Университет за национално и световно стопанство – гр. София
Специалност „Маркетинг и мениджмънт”
1996 - 2000 година

Професионален опит:
„МЕБЕЛ РУСТИК” АД
„Финансов контрол”
2000 г. – 2004 г.

„АКТИВА ПРИВАТ” ООД
Финансов директор
2004 г. – 2010 г.

ПОД „ТОПЛИНА” АД
Регионален директор в дирекция „Продажби”
2010 г. – 2012 г.

Управление


Дружеството е с двустепенна система за управление.

Надзорен съвет:
    Златко Александров Анков - Председател;
    Радослав Иванов Михайлов - Заместник-председател;
    Симеон Димитров Молеров - Независим член.

Управителен съвет:
    Георги Петров Личев - Председател;
    Силвия Тенчева Габровска - Заместник-председател;
    Ваня Койчева Милчева - Член.

Дружеството се представлява от Председателя на УС Георги Личев и Заместник-председателя Силвия Габровска винаги заедно.